Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal: 0.00€

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre »osvoji nogavice Peak«

 

  1. Splošne določbe

   

  Organizator nagradne igre »osvoji nogavice Peak« (v nadaljevanju nagradna igra) je Eurocom d.o.o., Savska 22, Kranj (v nadaljevanju: organizator), spletni naslov http://www.peaksportslo.si (v nadaljevanju organizator).

   

  Nagradna igra poteka od dne 6.6.2017 do začetka 3. finalne tekme lige NBA 2017. Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice (“družba Facebook Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli

  način povezana z družbo Facebook Inc.

  Namen nagradne igre je pridobivanje sledilcev objav Facebook strani Peak Sport Slovenija. Pojem “sledilec” v vseh sklonih in številih v okviru teh Pogojev pomeni uporabnika Facebooka, ki je na Peak Sport Slovenija profilu kliknil na gumb Všeč mi je / Like.

   

  1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

   

  V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so ljubitelji Peak Sport Slovenija Facebook strani na naslovu https://www.facebook.com/PeakSportSlovenia/

  – so starejši od 13 let

  – so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in

  – sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.

   

  Zaposleni v imenu organizatorja igre ne smejo sodelovati v nagradni igri. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v

  nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s pravilnikom nagradne igre.

   

  1. Način sodelovanja

   

  Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih Facebook osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov, spol) ter v komentarju objave, ki jo bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 6.6.2017 na časovnici Facebook strani Peak Sport Slovenija, zapisati v FB komentar pod sliko odgovor na vprašanje:  V komentar do začetka tekme napovej skupno število doseženih točk. Nagrada: košarkarske nogavice Peak WB03. V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat.

   

  Po zaključku nagradne igre bo organizator do 7.6.2017 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje bo potekalo dne 7.6.2017 na sedežu organizatorja in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

   

  1. Nagrade in prevzem nagrade

   

  Organizator bo podelil košarkarske nogavice Peak WB03. Nagrajenec bo o nagradi obveščen iz objave na časovnici Facebook strani Peak Sport Slovenija. Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 3 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani Peak Sport Slovenija. Nagrado bo organizator nagrajencu dostavil po pošti. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

  – nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

  – se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),

  – se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

   

  S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu https://www.facebook.com/PeakSportSlovenia/ . Izžrebanec

  lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

   

  1. Odgovornosti organizatorja

   

  Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje Facebook strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje Facebook strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

   

  1. Plačilo dohodnine

   

  Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

   

  1. Varovanje osebnih podatkov

   

  Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek, e-naslov, ipd.). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni

  igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz

  baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@peaksportslo.si

   

   

   

  1. Končne določbe

  S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Peak Sport Slovenija. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@peaksportslo.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

   

   

  Kranj, 6.6.2017